FILM TITLE CONTEST

Film Title Contest 2023

Beginner

  I Prize   II Prize   III Prize   Consolation Prizes
  Souvik Barua   Somnath Chakraborty   Vipul Wadekar   Maaz Kazmi
        Rohit Raj Goyal
        Vempati Srinivas
        Jatinder Sairaj
        Balaji Kurhade
        Sahima Ansari


Film Title Contest 2023

Sub Junior

  I Prize   II Prize   III Prize   Consolation Prizes
  Soumyajit Chokrobarty    Shiv Kumar   Akshat Srivastava   Aashcharya Vikas
        Suvendu Das
        Prathik Raja
        Rajesh J
        Soumya Sen
        Aliza


Film Title Contest 2023

Junior

  I Prize   II Prize   III Prize   Consolation Prizes
  Neha Sharma   Suman    Abhishek Tarafder   Tony Thomas
        Debraj Goswami
        Rajesh Madaan
        Pooja Tripathi
        Roshan Nejal
        Tanish Potter
        Khyati Jain
        Vanshika Kumari


Film Title Contest 2023

Senior

  I Prize   II Prize   III Prize   Consolation Prizes
  Rajiv Paul   Samir Majhi   Mayank Sharma   Bibek Basumatary
        Omkar Joshi
        Manisha Gupta
        Sunil Golwalkar
        Andreas James
        Kushagra Charan
        Afsheen Qureshi


Film Title Contest 2023

College

  I Prize   II Prize   III Prize   Consolation Prizes
  Raj Dangal   Sarthak Ghatak   Roshni Bhatia   Shatadip Som
        Samuel Ryan
        Ishan Mahapatra
        Akshata Honnavar
        Prateek Sharma
        Preeti Suman
        Swapnil Bhardwaj


Film Title Contest 2023

Open

  I Prize   II Prize   III Prize   Consolation Prizes
Dip Modak Aarti Agarwal Madhu R Anoop Oommen
      Anamik Saha
      Sanjana Parmar
      Vijay Agrawal
      Jyoti Shah
      Anupama Panwar